Jednolanová technika (JLT, angl. SRT = Single rope technique ) je název metody sestupu a výstupu po jednom laně. Pomocí jednolanové techniky speleologové prostupují šachtami, komíny a propastmi. Spouštějí se po laně vertikálami za použití technických pomůcek k slanění a následnému výstupu používají výstupové pomůcky. Jednolanová technika je logickým vyústěním technického rozvoje v oblasti lan a výstupovývh prostředků v osmdesátých letech. Dříve se k pohybu na laně používala dvojice lan. Trasa lana je při SRT odkláněna z dosahu vody a ostrých hran pomocnými mezikotveními a jediné lano představuje zásadní nosný prvek pro lezce.

Jednolanovou techniku se lze téměř celou naučit samostudiem, pokud se mnoho a mnoho hodin budeme během výcviku držet při zemi, abychom za svoje začátečnické chyby draze nezaplatili. Po získání zručnosti však ještě zbývá získat rutinní zkušenost v opravdovém prostředí. Právě dokonalé osvojení správných návyků je podstatou přeměny SRT z riskantní aktivity na relativně bezpečný "dopravní prostředek". Pečlivý výcvik, pochopení základních principů a dohled zkušených lezců jsou předpokladem pro to, aby z SRT nebyla noční můra.

 

Žádný lezecký ani instruktorský kurz na světě vás nepřipraví na to, jak zvládat sebekontrolu v hraničních okamžicích. Jak zachovat vlastní bezpečnost v situaci, kdy pod vašima nohama v hluboké šachtě zahučí vzduchem a pak tupě narazí těžký předmět a vám bleskne hlavou jediné - byl to ten velký vak s vybavením, nebo spolulezec pod vámi?

Články o jednolanové technice

Seznam vybavení jednotlivce pro jednolanovou techniku

Pro pohyb ve vertikálním podzemí slouží jednolanová technika. Její princip spočívá v pohybu po jediném laně, které slouží jako pracovní a jistící současně. Této konfiguraci je podřízena osobní výstroj lezce. Vybavení musí lezci umožňovat sestup po laně pomocí slaňovací pomůcky, výstup po laně pomocí dvojice blokantů a bezpečné sebezajištění na lezecké trase.  Propojení lezeckých pomůcek je zajištěno pomocí textilních smyček, spojených v centrálním kotvícím bodě sedacího postroje. Sedací postroj je hlavním a nejdůležitějším stavebním prvkem výstroje pro SRT. Sedací postroj...

Úvod k jednolanové technice

Co je vlastně jednolanová technika Jednolanová technika (z angl. Single Rope Technique-SRT) Jednolanová technika, JLT, speleoalpinismus, Single rope technique, SRT. Důvodů, proč sestupovat i do "hlubokého" podzemí, může být více. Tím nejlepším je touha dostat se do objeveného podzemí, které má vertikální charakter. Tím nejhorším je pokus vyrovnat se s vlastním mindrákem a prezentovat se před okolím jako provozovatel adrenalinového sportu. Je zapotřebí uvědomit si, že JLT by měla být pouze prostředkem k sestupu a nikoliv cílem výpravy do podzemí. Existují samozřejmě i sportovní sestupy, tzv....

Odkazy na literaturu a stránky o jednolanové technice (SRT)

 

 Tištěné publikace :

 • Matýsek, R. : Speleoalpinismus I. díl. Ostrava 1993. - bible českého speleoalpinismu.
 • Matýsek, R. : Speleoalpinismus I. a II. díl; jako metodické CD vydal Speleomat s.r.o., Ostrava 2002.
 • Bosák, P. a kol : Jeskyňářství v teorii a praxi. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 1988.
 • Manuel technique de l'Ecole Française de Spéléologie [FR]   www.efs.ffspeleo.fr/doc/manuel_technique_initiateur/mti.pdf
 • VERTICAL by Al Warild - A technical manual for cavers 2007 Edition [US]  Velmi rozsáhlá a propracovaná publikace v PDF formátu, která je volně ke stažení, pouze tisk je zablokován) www.cavediggers.com/vertical/

České zdroje v Internetu :
 • Základy jednolanové techniky na stánkách ZO 6-20 kvalitní překlad originálního článku z angličtiny o základech jednolanové techniky, který bohužel stihnul zaniknout na svém původním serveru.
 • Pomůcky a jednolanová technika - na stránkách Speleologické záchranné služby jsou popsány pomůcky a postup při slanění a výstupu po laně. Popis zmiňuje většinu používaných technik a podrobně popisuje činnost při uspořádání pomůcek pro metodu žába (frog).

   

Literatura:

 • Matýsek, R. : Speleoalpinismus I. díl. Ostrava 1993.
 • Matýsek, R. : Speleoalpinismus I. a II. díl; jako metodické CD vydal Speleomat s.r.o., Ostrava 2002.
 • Bosák, P. a kol : Jeskyňářství v teorii a praxi. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 1988.
 • Manuel technique de l'Ecole Française de Spéléologie [FR] www.efs.ffspeleo.fr/doc/manuel_technique_initiateur/mti.pdf
 • VERTICAL by Al Warild 2007 Edition [US] www.caves.com/vertical/

Odkazy:

 • Úvod do SRT na stránkách Speleologické záchranné služby České speleologické společnosti
 • Úvod do SRT na stránkách ZO ČSS 6-20
 • Notes on Alpine-style SRT (EN)Anglický text popisující celkem slušně základy jednolanové techniky. Text je doplněn jednoduchými náčrty.
 • Wikipedia (EN)Krátký text k SRT ve wikipedii.
 • NMT Caving club (EN) Speleologický kroužek na Institutu dolování a technologií v Novém mexiku, text bez obrázků.
 • Stránky speleoklubu Dublinského institutu technologií (EN) Popis SRT vybavení, doplnění o fotografie pomůcek a fotografie správného nošení a používání vybavení.
 • Project Caving and Permanent Rigging (EN) - článek o kotvení pro jednolanovou techniku od  Benjamina Schwartze z americké NSS se zabývá v textu permanentním vystrojením jeskyní, v nichž porbíhá dlohodobý průzkum.
 • The Frog Ascending System: A Detailed Description (EN) článek popisující výstup v SRT pomocí metody Frog (žába), tedy nejpoužívanější v našem prostředí (blokant ruční a hrudní). Článek také popisuje metodiku přestupu mezikotevních bodů a další činnost na laně při uspořádání lezeckých pomůcek pro metodu Frog.
 • Some notes on the Frog ascending system (EN)  článek obsahující poznámky Johna Gantera k systému uspořádání lezeckých pomůcek na jednolanovou techniku zvanému "Žába" (angl. frog).  Vtipné je, že autor doplnil později upozornění pod poslední fotografii, týkající se uspořádání pomocné smyčky vůči blokantu croll. Pomocná smyčka skutečně patří dle doporučení fy Petzl na stranu    
 • Readingský speleologický klub zpracoval taktéz krátký úvod do SRT v angličtině. Popisuje základní činost na laně na pěti stranách v PDF dokumentu s ilustracemi.