Focení se zábleskovou složí a hořčíkovým drátem

(rozvrtáno - nedokončeno)

V tomto článku bych chtěl z vlasntího a možná křivdivého pohledu popsat zábleskové slože. Traduje se kolem nich mnoho nepřesností, přikládá se jim mnohdy zbytečně vysoký význam. Ve skutečnosti slož je zdrojem kvalitního osvětlení pouze toho, kdo mistrně zvládne její umístění a dávkování. A takových lidí je málo. Největší využití slože je asi při fotografování v oldehlých a složitých jeskyních, kam je těžké nebo nemožné transportovat elektrické osvětlení.

Zábleskovou složí je nejčastěji rozuměna směs chloristanu draselného coby okysličovadla a práškového kovu coby paliva produkujícího hořením jasné světlo. Barva světla je závislá na druhu použitého kovu. Nejčastěji se používá hliník, hořčík nebo jejich slitina Magnal.

Obr. č. 1: prášek magnal (slitina hliníku a hořčíku), vpravo namíchaná slož a dole zápalnice pro zábavnou pyrotechniku.


Tato osvětlovací technika byla používána v počátcích fotografie a v dobových filmech bývá viditelná jako záblesk nad měchovým aparátem, provázený hřibem bílého dýmu. Za průkopníka této techniky v podzemní fotografii můžeme směle označit pana Igora Audyho, který je autorem propracovaného systému dávkování v závislosti na vzdálenostech fotografované scény a světlosti podzemních prostor.

Záblesková slož nesmí být při odpálení obklopena tuhým obalem. Doporučuje se pouze volně sypaný prášek a nebo váčky z jedné vrstvy mikrotenového sáčku. Jakékoliv uvěznění prášku do tuhého obalu změní světlenou slož v nebezpečný dělbuch. K odpalování osvětlovací slože je velmi vhodný elektrický palník, eventuelně pyrotechnická zápalnice. Jakékoliv jiné iniciace jako prskavka, lepidlo, domácí zápalnice jsou zbytečně riskantní! Cena palníku je zanedbatelná a palník s vodiči dostatečné délky zabrání poškození očí, popálení, spálení vlasů a dalším nepříjemným zraněním.

Typické složení je hmotnostních 70% jemného práškového hořčíku nebo hliníku a 30% chloristanu draselného. Téměř v žádném návodu není toto uvedeno, že se nejedná o poměry obejmové, ale hmotnostní. Vznikne směs, která při zápalu vysokou teplotou (nejméně 1200°C) hoří velmi rychle a produkuje velké množství světla. Celá slož shoří zpravidla do 0,5 sec. a vyprodukuje "dým" sestávající z jemných vloček oxidu hlinitého nebo oxidu hořečnatého, navázaných na vzdušnou vlhkost. Dým má bílou barvu, stoupá vzhůru a zahalí strop osvětlované prostory během několika sekund. To se může stát nepříjemným v případě, že po fotografování má následovat cesta z fotografované prostory směrem nahoru. Bloudění v bílé mlze není ničím příjemným. Odvětrání prostory může trvat několik hodin, až dní u prostor bez dynamického pohybu vzduchu. Bezprostředně po exponování je možné při troše štěstí stihnout ještě jeden snímek.


Obr. č. 2: Dým valící se po stropu chvíli po odpálení slože


Chemické a fyzikální podrobnosti o použitých látkách :

Látka hustota g/cm3 Bod varu
Hliník 2.70 g·cm−3 2519°C
Hořčík 1.738 g·cm−3 1090°C
Chloristan Draselný 2.52 g/cm3  
Vhodná jemnost práškového kovu je přirovnatelná k polohrubé mouce. Hoblinky jsou nevhodné z toho důvodu, že během hoření odlétávají s prskáním. Příliš jemný kov, například hliníkový pudr zase zanechává stříbřité stopy na rukou a technice při každé manipulaci.
Chloristan draselný je obtížnější sehnat. Mnohdy je nabízen pouze v analytické čistotě (Pa), což krom absolutní čistoty kterou neupotřebíte znamená též cenu kolem 500,- Kč za 500 gramové balení.

flashpowder from Stephen Alvarez on Vimeo.Odpalování:
Je dobré mít na paměti, že jsme do podzemí šli fotografovat a ne připravit se o zrak, vlasy, případně prsty. Proto lze doporučit elektrické palníky jako nejspolehlivější způsob iniciace. Jejich cena je vzhledem k četnosti použití slože celkem zanedbatelná (v řádech do 10 kč/ks). Vzhledem k nízké ceně a velké bezpečnosti palníků lze hloupé pokusy s odpalováním prskavkou, přiložením zápalky nebo ne zcela spolehlivými domácími palníky z odporového drátu směle vynechat.

Zápalnice k zábavné pyrotechnice se dají sehnat za cenu 8,- kč/m v téměř každém obchodě se zábavnými předměty, maškarami a pyrotechnikou. (začátkem roku 2008 například na spodní straně náměstí Svobody v Brně). Šňůra má průměr 3 mm je textilní lakovaná a spolehlivá - na rozdíl od prskavek. Rychlost jejího hoření je cca. 1,5 cm/sec.

Závěr

Slože jsou zajímavou výzvou k osvětlení při focení velkých podzemních prostor. Mnohdy však zjistíme, že pomocí vícenásobných záblesků či malování halogenem lze nasvítit ledajaké prostory a navíc si zachováme možnost korekce a opakovaného snímání, což u slože téměř vždy odpadá vzhledem k vzniklému dýmu. Přesto slož může být nenahraditelným zdrojem světla pro obrovské prostory těžko přístupné s elektrickými zdroji světla. Příkladem mohou být expedice v zahraničí.

Odkazy: