Petzl Core akumulátor pro čelovky Petzl Tikka2, TikkaXP2, Tikkka Plus2, Tikkina2

Petzl Core je systém napájení pomocí Lithium Polymerového akumulátoru pro malé kompaktní čelovky Petzl z nové generace označované za názvem čelovky číslem 2. Lithium Polymerový akumulátor je určen jako náhrada za mikrotužkové AAA baterie, standardně používané v těchto čelovkách.

 

Core lze použít v následujících čelovkách :

  • Tikkina2
  • Tikka2
  • Zipka 2
  •  Tikka plus 2
  • Zipka plus 2
  • Tikka XP2

Obr. : samostatný akumulátor Petzl Core po vybalení. Na pravé horní straně se nachází diody indikující stav nabíjení nebo zobrazující zbývající kapacitu akumulátoru při používání čelovky.


Primární (jednorázové např. alkalické nebo stříbro zinkové baterie)  nebo dobíjecí NiMh baterie velikosti AAA se vkládají do bateriového pouzdra v těle svítilny. Akumulátor Core se vkládá jako díl mezi toto původní bateriové pouzdro a mezi zadní kryt svítilny.


Hmotnost akumulátoru je pouhých 30 gramů a výrobce garantuje tříletou životnost nebo 300 nabíjecích cyklů. Po třech stovkách cyklů akumulátor nepřestane fungovat, jeho kapacita však bude na cca. 70% původní hodnoty. Tento fakt je dán degradací Lithium Polymerového články, která ročně ubere 10% z kapacity. Kapacita Petzl Core je 900 mAh, tedy plně konkuruje stávajícím kapacitám NiMh akumulátorů.


Původní čelovka před doplněním Core se skládá z těla svítilny, v kterém je pouzdro na baterie a ze zadního krytu. Mezi tyto dva kusy se do původních pantů upevní Core. K tomu je zapotřebí oddělit z pantů zadní stěnu svítilny od jejího těla. Jedná se o nenáročný úkon, pokud si v návodu řádně nastudujeme polohu otevření a směr vytočení z pantů. Protisměrným pohybem obou částí se ve správné poloze panty snadno oddělí díky drobnému prolisu vytvořenému pro tento účel. Ve špatné poloze však při násilném páčení celkem hrozí vylomení a poškození pantů.

Obr. : vložený akumulátor Core zasazený do pantů umístěných na obou stranách akumulátoru

 

 

Čelovka doplněná o akumulátor Core nabyla na své velikosti.

 

Core  je opatřen dvojicí vlastních pantů, kterými se připojí k bateriovému pouzdru na jedné straně a k zadnímu krytu svítilny na druhé straně. Tím čelovka nabude na objemu o cca. 8 milimetrů, čímž trošku ztratí na svojí praktičnosti a kompaktnosti. Naopak přínosem je moderní dobíjecí akumulátor s možností kontroly zbývající kapacity. Indikační LED ukazuje zbývající kapacitu akumulátoru a při nabíjení zobrazuje informaci o stavu nabití akumulátoru.

Rozložená čelovka před sestavením : Zleva původní tělo reflektoru Tikka, akumulátor Core a původní zadní stěna svítilny.


Hlavním přínosem Petzl Core je možnost změny světelných režimů dle vlastních požadavků a také možnost volby mezi stálou nebo klesající intenzitou osvětlení.

Akumulátor na sobě obsahuje elektroniku potřebnou k jeho nabíjení a také elektroniku, která reguluje výstupní napájení pro čelovku.
Volba charakteristiky poklesu osvětlení v čase umožňuje zvolit si, zda bude intenzita svícení stále stejná nebo zda bude klesat s dobou svícení, jako je tomu při použití  NiMh akumulátorů a alkalických primárních baterií.

 

Při použití s AAA bateriemi produkuje čelovka po zapnutí největší množstí světla, které s postupem času klesá. Z tohoto důvodu také Petzl vždy uvádí výdrž čelovky  v kombinaci hodin svícení od zapnutí a metrů dosvitu. Čelovka tak svítí desítky hodin, ale u konce kapacity baterií má dosvit jen např. 12 metrů z původních 32 m (údaj pro Tikka Plus2, doba svícení 10h).

Petzl Core umožňuje díky elektronicky regulovanému výstupu akumulátoru přepnutí na zdroj konstantního napětí a proudu pro svítilnu. Prakticky to znamená, že od zapnutí čelovky do úplného vybití bude akumulátor dodávat stále stejný proud bez poklesu napětí na kontaktech akumulátoru. Doba svícení se zkrátí, ale dosah produkovaného světla bude po celou dobu maximální a stálý. U Petzl Tikka XP2 je doba svícení při postupném poklesu intenzity 13 hodin, ale při konstantním výstupu na maximální intenzitu pouze 4,5 hodiny.

 

Ke kontrole kapacity akumulátoru slouží trojice LED diod umístěných na jeho horní straně pod průzračným plastem. Po zapnutí svítilny se rozsvítí červená, oranžová nebo zelená dioda podle stavu baterie odpovídajícímu 20 až 33% kapacity červená, do 66 % kapacity oranžová a nad 66 % kapacity zelená dioda. Pokud poklesne kapacita pod 20%, červená dioda se rozbliká a svítilna také třikrát zabliká bílými diodami, čímž jejího uživatele varuje před vybitým akumulátorem.

Volba mezi konstantním (regulovaným režimem) napájením a mezi poklesem intenzity světla s časem svícení (neregulovaným režimem) se provádí v software Petzl OS. Tento obslužný program umožňuje krom volby režimu napájení řadu dalších funkcí.

Petzl OS se instaluje ze stránek výrobce a je dostupný pro operační systémy Windows a MAC OS X. Téměř 70 megabajtů je překvapující objem pro software k nastavení čelovky, ale podle dalšího zjištění za velký objem mohou hlavně instruktážní animace obsažené v tomto programu.
Konektor k připojení Micro USB/B se nachází v zadní šedé stěně akumulátoru pod černou krytkou  z pružné gumy, která ho chrání před vodou a nečistotami. Po připojení

akumulátoru přiloženým 30 cm dlouhým USB A / USB B micro kabelem se ve spuštěném Petzl OS objeví nabídka výběru, pro jakou svítilnu bude používán a možnost pojmenování baterie, pokud jich hodláme používat více na stejném počítači. V pravé části nabídky Petzl OS vidíme i aktuální stav nabíjení připojené baterie.

Obr. : uvítací obrazovka Petzl OS, výběr čelovky s kterou hodláme Core používat.

Kromě zmíněného přepínání mezi regulovaným a neregulovaným režimem je možné nastavit si u regulovaného režimu intenzitu svícení obou provozních modů čelovky. (čelovky řady 2 mají jen dva režimy MAXIMUM a ECONOMY na rozdíl od první generace). V maximálním režimu si potažením nastavení můžeme vybrat intenzitu mezi nulou až 100% a na časovém grafu se ihned zobrazí předpokládaná doba výdrže. V režimu Economy je možné volit v rozsahu od 0 do 25% maximální intenzity. To nám například umožní nastavit si intenzitu na 11%  maximálního výkonu a prodloužit tak dobu svícení na 144,5 hodiny.  

Obr. : Regulovaný režim při 100%  intenzitě a zobrazovaná vypočtená doba svícení. Po jejím uplynutí svítilna přestane svítit.

 

Obr. : Neregulovaný režim s viditelným poklesem intenzity svícení během doby použití. Intenzita světla klesá postupně.

 

Animace: změna doby svícení při změnách intenzity v regulovaném režimu .

 

Velmi dobrá funkce je TEST, která rozsvítí svítilnu na zvolený režim a hodnoty. Navíc lze nastavení měnit a okamžitě sledovat, jak se mění dosvit. V zatemněném prostředí si lze přímo od počítače

stanovit subjektivní hladinu osvětlení, kterou považujeme za dostatečnou pro chůzi nebo například čtení mapy.

 

K uložení nastavených režimů slouží volba APPLY. Pokud jsme si možnosti nastavení chtěli pouze otestovat, stačí vybrat volbu CANCEL a žádné z nastavení se do svítilny neuloží. Pokud se po čase rozhodneme pro změnu, přepnutí zpět na neregulovaný režim se provede opět v Petzl OS pomocí kliknutí na volbu UNREGULATED a potvrzením uožení pomocí APPLY.

K nabíjení akumulátoru stačí jakákoliv nabíječka s konektorem USB / B micro. Nabíjet se dá také z USB portu počítače pomocí propojovacího kabelu USB/A zakončeného USB/B micro. Hovorově se standard USB/B micro dá nazvat jako „placatý malý USB konektor“. Tento konektor je běžný především u mobilních telefonů nebo například čteček elektronických knih a dalších mobilních zařízení. To bude pravděpodobně důvod, proč u Petzl dostal přednost před USB mini B, který je obvyklý u digitálních fotoaparátů.

Mezi další možnosti nabíjení lze uvažovat USB nabíječ v konektoru zapalovače v automobilu nebo solární panel s výstupem USB. Standardní doba nabíjení je 3 hodiny při dostatečném výkonu nabíječe. Výrobce uvádí potřený výkon 5W, respektive USB výstup s 1A proudem. U solárních panelů nebo jiných zdroj s menším výkonem se doba nabíjení adekvátně prodlouží.

 

Jedna ze tří barevných diod na zadní straně akumulátoru signalizuje stav nabíjení blikáním. Při dostatečném proudu pro nabíjení bliká dioda v intervalu sekundy, při nedostatečném proudu bliká v intervalu tří sekund. Podle tohoto indikátoru poznáme, že se doba nabíjení může prodloužit. Blikání červené diody signalizuje stav do jedné třetiny nabití, oranžová signalizuje mezi jednou a dvěma třetinami a blikání zelené diody signalizuje kapacitu baterie mezi dvěma třtinami a maximem. Po dokončení nabíjecího cyklu zelená dioda svítí trvale.


Expediční jedinci asi budou zvažovat použití dvou článků, z nichž jeden bude vždy na solárním panelu a druhý v svítilně. Nápad je to dobrý, ale vyžaduje přeci jen zručnost a pozornost při vysazování pantík a výměně Core. V reálu totiž výměna není ani zdaleka tak přesvědčivě snadná a hladká, jako to předvádí školený promotér ve videu na webu Petzl.com

I přes cenu kolem 700,- Kč (únor 2012) je Core slušnou alternativou, zejména vzhledem k jeho nízkému samovybíjení a obstojné kapacitě. Nabíjení z USB může majitelům telefonu se stejným nabíjecím konektorem ušetřit společná nabíječka místo v zavazadle. Pro přechod z klasických primárních baterií na nabíjecí akumulátor není zapotřebí investovat dále do nabíječky, pokud máme v domácnosti PC, telefon s USB nebo USB nabíječku pro GPS v autě.

Odkazy: