Recenze Fenix TK35

Fenix TK35 je ruční vysoce výkonná svítilna malých rozměrů, poskytující světelný tok více než 800 lumenů. Svítilna využívá dva druhy napájení a šest světelných režimů. Po roce a půl od uvedení na trh se kromě původního modelu Fenix TK 35 objevila varianta s novější verzí svítivé diody, označovaná jako Fenix TK35 U2. Obě svítilny používají diodu CREE XM-L, novější model obsahuje sestavení (bin) diody označené jako Cree XML-U2.

 

Obr. č. 1 : Svítilna Fenix TK 35. Délka 165 mm, prlměr reflektoru 50 mm, hmotnost bez baterií 275g. Foto zdroj: https://www.fenixlight.com/viewproduct.asp?id=171

 

Rozdíl spočívá ve vyšším světelném toku 860 lumenů (oproti původním 820) a patrná je změna v mírně bělejším odstínu světla. Přírůstek ve svítivosti je při porovnání obou verzí patrný, ale rozdíl subjektivně opravdu nepřevyšuje deset procent. Rozdíl ve vzhledu je spíše kosmetický, krom hrubšího drážkování na novější rukojeti nejsou provedeny žádné změny v tvaru nebo rozměrech. 

K napájení Fenix TK35 lze použít dvojici Lithium Iontových akumulátorů typu 18650 nebo čtveřici primárních lithiových baterií CR123A. Primární baterie mají smysl především při použití svítilny v chladných klimatických podmínkách. Naopak při častějším používání bude ekonomičtější použití dobíjecích lithiových akumulátorů 18650.

    

Obr. č. 2: textilní pouzdro dodávané spolu s Fenix TK35.

 

Bateriové pouzdro je osazeno výraznými (+) kontakty, proto použití akumulátorů s plochým kladným pólem nečiní problémy. Pružinky (-) kontaktů jsou zlacené. V drážce bateriového pozudra je graficky naznačená polarita vkládaných článků. Pro napájení pomocí akumulátorů je potřeba sáhnout po kvalitnějších článcích. Během ročního pravidelného používání došlo vzhledem k odběru svítilny v maximálním režimu třikrát k poškození jednoho z dvojice napájecích akumulátorů. Problém byl vždy pouze s levnými články z Číny a podstata spočívá pravděpodobně v rozdílném vnitřím odporu článků a jejich malé tvrdosti jako zdroje. Se "značkovými" články se problém naopak nevyskytnul (používány články samsung 2800 mAh s vysokými hodnotami trvalého vybíjecího proudu).

Obr. č. 3: bateriové pouzdro s vloženými akumulátory Li-Ion 18650. Na levé části pero jako ochrana proti přepólování a vpravo bílá část s vypánačem.

 

Výrobce v uživatelském manuálu varuje, že baterie 18650 jsou určeny pro průmyslové použití a pokud je uživatel používá ve svítilně Fenix TK35, činí tak na vlastní riziko. Tato formulace má výrobce pravděpodobně chránit před odpovědností za škody způsobené případným zkratem nebo vysokou teplotou nechráněných článků, kdy hrozí v krajním případě až exploze. V uživatelském návodu se dále lze dočíst, že kvalitní baterie s ochranným obvodem (PCB - protective circuit board) mohou do určité míry snížit riziko. V souvislosti s uvedeným začal Fenix podobně jako jiní výrobci nabízet chráněné 18650 baterie. Do bateriového pozdra se díky velké vůli pružin (-) kontaktů dají použít jak PCB tak nechráněné články 18650.

Důležitou informací je, že k napájení nelze použít akumulátory typu 16340.  To jsou 3,7 voltové lithium iontové akumulátory velikosti 1/2 článku 18650 sloužící v jiných zařízeních jako dobíjecí náhrada za články CR123. Primární články CR123A tedy použít lze, ale jejich nabíjecí variantu 16340 nikoliv. 

Obr. č. 4: Kontakty pro přívod napájení do reflektoru svítilny.

 

Ochrana proti opačnému vložení bateriového pouzdra s bateriemi do těla svítilny je vyřešena perovým výstupkem na plastovém těle pouzdra s bateriemi, které sapadá do drážky vytvořené na vnitřní stěně těla svítilny. Díky tomu nelze vložit bateriové pouzdro opačně.

Stav kapacity baterií je indikován tak, že při poklesu napětí svítilna přepne sama do nižšího režimu. Takto snižuje až po režim nejnižší s tím, že na vyšší režim zpravidla nejde znovu přejít. Pokud je kapacita nedostatečná už i pro nejnižší režim, svítilna každých pět minut zabliká třikrát za vteřinu. V tomto režimu už u nechráněných baterií hrozí poškození článku vlivem podvybití. Pokud se rozhodneme svítit na maximum pomocí nechráněných článků, je vhodné provést výměnu vždy co nejdříve po stavu, kdy se nelze vrátit do maximálního režimu. V tomto stavu mají baterie nejméně 3,0 V na článek a včasným dobitím nezkrátíme jejich životnost.

Obr. č. 5: detail reflektoru s protikontakty pro napájení.

 

Je dobré mít také na paměti, že svítilna snižuje automaticky po 25 minutách z maximálního režimu o jeden režim níže vždy i při plně nabitých bateriích. Jedná se o ochranný mechanismus proti přehřátí LED diody vlivem velkého množství produkovaného tepla, které není reflektor schopen odvádět.  Pokud je kapacita dostačující, lze vždy jedním stiskem voliče režimů přepnout zpět na maximum na dalších 25 minut. Pokud však použijeme levné akumulátory, pak svítilna může snížit z maxima již po několika minutách a ikdyž ji vrátíme zpět na maximum, po krátké chvíli sníží znovu. Znamená to, že baterie na zátěž reaguují rychlým poklesem napětí a neudrží takový odběr.

Pouzdro pro baterie je vyrobeno z plastu a v jeho čelní části je umístěn tištěný spoj s dvojicí kontaktů pro propojení bateriového pouzdra s reflektorem. Jeden kontakt je umístěn jako výstupek v středu osy otáčení reflektoru a doráží na protisměrnou pružinku v těle reflektoru. Druhý kontakt je tvořen trojicí předpružených zlacený plíšků umístěných po 120° ve vnějším kruhu okolo středového kontaktu. Úplným dotažením reflektoru dosednou kontakty bateriového pouzdra do svých protějšků v těle reflektoru. Pokud svítilnu přepravujeme, je vhodné povolit reflektor o půl otáčky a vyhnout se tak nechtěnému zapnutí svítilny v zavazadle.

Ovládání svítilny je řešeno dvěma samostatnými tlačítky. Vystouplejší a větší z nich je určeno pro zapnutí a vypnutí svítilny. Fuguje jednak jako vypínač při úplném domáčknutí, ale také jako tlačítko při částečném namáčknutí. Rozdíl je v tom, zda chceme svítilnu zapnout trvale nebo jen krátce posvítit namáčknutím spínače. Mezi bezpečnostními složkami se této funkci namáčknutí říká taktický spínač. K přepínání intenzity osvětlení se používá druhé, méně vystouplé tlačítko. Toto se nedá zamáčknout a reaguje na každý stisk jako na impuls ke změně režimu.

Cyklování režimů intenzity osvětlení je v pořadí (1-2-3-4-1-2-3-4) atd. Přepíná se tedy od nejmenšího světelného výkonu po maximální a z maximálního následuje opět skok na nejmenší režim. V praxi to pak znamená, že po úplně prvním zapnutí svítilna svítí na nejmenší režim a přepínačem režimů si třemi stisky přepneme na maximální výkon. Jakmile nepotřebujeme maximální výkon, jedním stiskem se přepneme na nejmenší režim a svítilna stále svítí. Svítilna si zároveň pamatuje poslední zvolený režim před vypnutím. Pokud máme navolenou maximální úroveň svícení a vypneme svítilnu, při dalším zapnutí se automaticky rozsvítí na maximální režim.

Kromě čtyř režimů kontinuálního svícení se dají vyvolat režimy strobo a SOS. Tyto režimy lze aktivovat při zapnuté svítilně v jakémkoliv režimu. Stačí podržet volič režimů na 1 sekundu a zapne se režim strobo. V tomto modu svítilna přerušovaně bliká na maximální výkon. Využitelnost strobo je v upoutání pozornosti na velmi velkou vzdálenost po kratší dobu. Lze očekávat výdrž kolem 2 hodin při 800 lumenech. Pokud jsme aktivovali stiskem voliče režimů na 1 sekundu režim strobo, opětovným stiskem voliče na 3 sekundy přejde svítilna do režimu SOS. Svítilna začne pomalu a s dostatečnou odmlkou vyblikávat |...|---|...| coby mezinárodně známý signál pro přivolání pomoci. Režim SOS vydrží na nových batericíh bezpečně celou noc při 120 lumenech světelného toku.  Z režimu SOS nebo strobo se dostaneme zpět stiskem voliče režimů na 1s. Také lze prostě vypnout a zapnout svítilnu vupínačem, což vede k návratu do režimu klasického svícení.

Další vlastností napájecí elektroniky je to, že poskytuje konstantní výkon po celou dobu svícení. Obvod pro zdroj konstantního proudu a napětí je umístěn pod kruhovým tištěným spojem v čele bateriového pouzdra, což je trošku atypické. V těle reflektoru je umístěna už jen dioda a kontakty k propojení sbateriovým pouzdrem. Čelní stranu bateriového pouzdra není dobré rozebírat, tato manipulace vede k poškození záruky. Vzhledem k zvědavosti autora této recenze se lze stejně seznámit s podobou elektroniky na fotograficíh níže.

 

Obr. č. 6: detail napájecí elektroniky umístěné v čele bateriového pouzdra.

 

Na zadní straně bateriového pouzdra jsou umístěna tlačítka vypínače a voliče režimů. Po vložení pouzdra do těla svítilny tato tlačítka dosednou do gumových krytek, které jsou součásté těla svítilny. Vypínač má mechanickou část provedenou tak, že v gumovém ptotikusu po složení svítilny slyšitelně chrastí uvnitř krytky. Tato vlastnost je některým uživatelům zcela lhostejná, jiné však přivádí k šílenství. Pro ty, kteří krom svícení potřebují svítilnou také pravidelně třást bez slyšitelného štěrchání, vznikla mezi uživateli drobná úprava. Ta spočívá v přilepení kolečka papíru z kancelářské dírkovačky dovnitř gumové krytky vypínače pomocí jedné vrstvy pěnové oboustranné lepicí pásky 3M.

Obr. č. 7 : volič režimů a vypínač svítilny na zadní straně bateriového pouzdra.

 

Pouzdro svítilny je ze strojně opracovaného duralu, načerněného poměrně kvalitním eloxem. Po roce vláčení svítilny podzemím a po několika pádech na kamení nejsou na povrchové úpravě patrné žádné omakové otěry černění, pouze klasické šrámy kdy došlo k odseknutí povrchové úpravy až na dural vlivem nárazu o kamení. Závity jsou precizní a jsou povrchově upravené eloxem. Mezi reflektorem a tělem svítilny pro bateriové pouzdro je umístěn těsnící "O" kroužek a závit je z výroby promazán. Náhradní kroužek je standardně přiložen jako příslušenství. Vzhledem k jemnému závitu je vhodné při nasazování reflektoru postupovat rozumně a provést po nasazení nejprve jednu půlotáčku proti směru závitu a poté, až si závity vzájemně sednou, pomalu dotáhnout. Povrch těla svítilny s bateriovým pozudrem slouží k držení a je opatřen drážkováním. Na novější verzi svítilny TK35 je drážkování hrubší. 

Obr. č. 8: Vnější gumové krytky tlačítek pro ovládání a zapínání svítilny, otvory pro provlečení pojistné šňůry.

 

Svítilna je podle atestů odolná pádu na tvrdý povrch z výšky 1 metr. Svítilna použitá v této recenzi zažila v podzemí i lepší pády a naštěstí všechny přežila bez újmy. Vodotěsnost je definována atestem podle standardu IPX8, tedy hloubka 2 metry a doba ponoření 30 minut.  Sklíčko reflektoru je vyrobeno z tvrzeného skla odolného proti škrábancům a je opatřeno povrchovou úpravou proti zpětným reflexím světla. Zrcadlo reflektoru je hladké dvojohniskové, se zvýrazněným 12° bodem, do kterého je vyzářeno více jak 80% světla a slabším 80° rozptylem pro osvětlení blízkého okolí.

Obr. č. 9: vyzařovací charakteristika reflektoru Fenix TK35.

 

Reflektor má ochrannou obrubu vysokou pouze 2 milimetry a v případě hodně nešťastného pádu sklíčkem přímo na kámen by mohlo hrozit jeho rozbití. Vypínač a volič režimů jsou chráněny frézovanými výstupky, které omezují odtržení nebo poškození gumových krytek. V místě ovládacích prvků je dvojice otvorů pro provlečení šňůry k zavěšení svítilny na zápěstí nebo na opasek jako ochrana proti ztrátě. Pletená šňůra dodávaná se svítilnou se dá prodloužit a zkrátit posouváním sdrhnutých uzlíků, ale praktičtější je její nahrazení klasickou 3mm lavinovou reep šňůrou.

 
 
 
model 

turbo

[lm]

high

[lm]

mid

[lm]

low

[lm]

strobo

[lm]

SOS

[lm]

dosvit

[m]

Svítivost candela [Cd]
Fenix TK35 820 346 109 12 820 109 333 27739
Fenix TK35 U2 860 365 120 15 860 120 340  29000

 

Tabulka č. 1 : Referenční hodnoty světelného toku v jednotlivých režimech pro Fenix TK35 a Fenix TK35 U2 udávané výrobcem. Hodnoty jsou měřeny laboratorně při 20°C a napájení pomocí 4 ks primárních baterií CR123A lithiium.

        
 
model

turbo

[hh:mm]

high

[hh:mm]

mid  

[hh:mm]

low

 [hh:mm]

Fenix TK35 1:33 5:06 16:00 170
Fenix TK35 U2 1:37 6:48 23:00 130
  
Tabulka č. 2 : Referenční hodnoty doby svícení v jednotlivých režimech udávané výrobcem.
 

Svítilna Fenix TK35 je z vyšší cenové kategorie, její cena v roce 2012 byla stanovena na 2699 Kč. Cena je dvojnásobná v porovnání s generickou čínskou produkcí. Zarytí vylepšovači nemají u této svítilny pro její konstrukci možnost rozebírat svítilnu a měnit v ní elektroniku nebo svítivou diodu. Otázkou však je, zda to u tohoto modelu vzhledem k výkonu srovnatelnému s 50W žárovkou bude vůbec někdy potřeba. Po roce používání se svítilna jeví tak,  že svojí odolností, výkonem a provedením stojí za každou korunu svojí ceny. Nepochybně příjdou další výkonnější svítilny podobných rozměrů. Vývoj LED diod však naštěstí pokročil tak daleko, že není potřeba přemýšlet nad odpovědí při otázce, zda TK 35 svítí hodně.

 

Obr. č. 10: fotografování s TK35. ISO 200, f11, 20sec.