Využitelnost Anaglyph 3D fotografie v podzemí

Tento článek rozebírá pouze Anaglyph jakožto jednu z metod zobrazení 3D stereo fotografie. Anaglyph kombinuje barevné kanály a jeho největší výhodou je nízká cena brýlí a jednoduchost. Mezi nevýhody pak patří slabé barevné podání.

Anaglyph (čtěte klidně jako "anaglyf") je metoda pro stereoskopické, tedy prostorové zobrazení. Anaglyphem můžeme nazvat speciální druh fotografie, do které je krom fotografované scény přidána prostorová informace o hloubce zachyceného záběru. Naše vnímání prostorové informace při běžném sledování funguje díky tomu, že mozek "skládá" informaci přijímanou samostatně levým a pravým okem. Právě z nepatrného rozdílu v jednotlivých "záběrech" vyplývá hloubka, tedy prostorovost sledované scény.

Zkuste bez pohnutí hlavy sledovat nějaký předmět nebo scénu, která ubíhá do dálky a je prostorová. Střídavě zavírejte jedno oční víčko a druhé ponechte otevřené. Uvidíte, že informace viděná pravým okem se skutečně nepatrně liší oproti pohledu z levého oka.

Obyčejná fotografie zachycuje snímek pouze jako plochý 2D záběr, v kterém se pozorovatel orientuje na základě představivosti, zkušeností a poměrů. Prostorovou informaci na fotografii z prostor které jsme nenavštívili si tedy do značné míry pouze odvozujeme.

Anaglyph zobrazuje prostorovou informaci poněkud jiným způsobem. Během fotografování jsou pořízeny dva záběry, lišící se pouze v horizontálním posunutí. Fotoaparát se tedy po pořízení prvního snímku pouze posune ve vodorovné ose přibližně o 7-8 cm, což je průměrná vzdálenost mezi očima člověka. Důležitou podmínkou je, aby fotografovaná scéna byla statická. Tedy aby se nezměnila mezi pořízením jednotlivých dílčích snímků. Dva takto pořízené snímky se posléze spojí v speciálním softwaru.

Program provede přilbižně to, že sloučí (překryje vrstvy) obsahující :

levý snímek filtrovaný modře + pravý snímek filtrovaný červeně + levý (nebo pravý) snímek zobrazený černobíle či polobarevně, vycentrovaný mezi červeným a modrým záběrem.

K prohlížení anaglyphů je zapotřebí brýlí s barevnými skly nebo foliemi odpovídajících barev.  Sledujete-li skrze tyto brýle anaglyph, pak se v každém oku odfiltruje informace která má barvu jako je barva filtru na daném oku. U red and blue anaglyphu tedy jedním okem nevidíme skrze červený filtr červenou informaci, ale modrou ano. Druhým okem zase nevidíme modrou informaci, kterou pohltí modrý filtr, ale červenou ano. Oběma očima zároveň pak vnímáme klasickou fotografii, která je podkladem anaglyphu a je vycentrovaná mezi červeným a modrým snímkem.

Brýlí pro anaglyph existuje celá řada, typicky to jsou například :

  • red & cyan - červeno azurové
  • red & blue - červeno modré
  • red & green - červeno zelené

Cena a kvalita

Cena brýlí se pohybuje od cca. 25,-kč do 50,- kč za papírovou verzi s filtry z měkké folie. Nejrozšířenější jsou anaglyphy red & cyan, které mají v rámci možností nejuspokojivější podání "barevnosti" scény. Oproti tomu red & blue mnohem tmavší a prostorový zážitek je tím mírně degradován.

Účelem tohoto článku bylo nastínění faktu, že existuje možnost vyjádření prostorové informace na tištěné fotografii. Dalším cílem článku by mohlo být rozpoutání polemiky, zda může být prostorová fotografie přínosem z hlediska snažšího chápání členitosti podzemních prostor. Přinejmenším lze souhlasit s tím, že se anaglyph přináší určité "oživení" do podzemní fotografie. Nezbytnou podmínkou však je vlastnictví brýlí pro prohlížení anaglyphů, což lze vnímat jako překážku pro masové šíření. Na tento článek příště navážeme názorným popisem pořizování podkladových fotografií a ukázkou jejich zpracování v anaglyph pomocí volně dostupného software.

Rada závěrem

Pokud se budete pokoušet o prohlížení anaglyphů poprvé, nesnažte se "lámat to přes koleno". Zkuste během pozorování měnit Vaši vzdálenost od monitoru nebo výtisku, který pozorujete. Zpravidla se výrazně zlepší dojem z obrázku při oddálení na cca. 1-2 metry. Pokud Vám ani při změně vzdálenosti nezafunguje prostorový dojem, odložte brýle a zkuste to později. Nenuťte se do pozorování za každou cenu, zbytečně si unavíte oči.

Odkazy :