Informace o tomto webu

Stránky vznikly jako nová aktuální podoba vycházející z mnoha předchozích pracovních verzí. Ty se pohybovaly  od naivních pokusů udělat popisné stránky zabývající se kompletním vybavením do podzemí a lezeckou technikou, až po pokus o veřejný "časopis" o podzemí.
Nakonec se z stránek stal více méně poznámkový blok vztahující se k podzemí a často debatovaným věcem kolem něj. Občas je téměř únavné opakovat známým stále dokolečka základní věci a proto byl formát tohoto webu podřízen jednoduchému pravidlu. Když se více než dva lidé v krátkém období zeptají na stejnou věc, je to dostatečný podnět k napsání příspěvku - úvodního textu se základními odkazy. Tak vznikají články na tomto webu.

Hlavním účelem těchto stránek je rozšířit znalosti vlastní i lidí okolních.  Podělit se o vlastní zkušenosti a nezdary s vizí toho, že méně zkušení budou těchto chyb ušetřeni a staří bardové naopak přidají něco navíc, aby doplnili texty zde uváděné.

Autor ...

Motto: "... a neberte to s tím podzemím a internetem kolem něj tak vážně! Vždyť tomu podzemí je uplně fuk, zda do něj vlezeme nebo ne!"
Stránky zpřístupňují názory, zkušenosti  a postoje autora-jednotlivce. Vlastní názor si vytvořte vždy sami po prostudování všech dostupných informací. Stránky nejsou oficiálním stanoviskem žádného sdružení, organizace ani úřadu. V případě nutkání můžete pomocí kontaktního formuláře sdělit autorovi stránek své opravy návrhy dodatky stížnosti vzkazy dotazy zákazy rozkazy podrazy odkazy náměty zkušenosti nejasnosti doplňky a pokusy o uvedení na pravou míru.  Uvítám jakékoliv ohlasy k probíraným technickým otázkám. Vaše věcné postřehy rád doplním formou plné citace.

Historie stránek

Původní podoba stránek vznikla v roce 2002 na tehdejší doméně www.podzemni.misto.cz jako ručně psaná verze webu (notepad+HTML). Další variantou byl redakční systém PHPRS. Ten měl své nedostatky, ale na svoji dobu přestavoval dobrou možnost, jak po zvládnutí instalace publikovat bez zvláštní znalosti SQL a PHP. Psal se rok 2004 a byla provozována doména podzemi.net
Následovalo několik pokusů o ukončení psaní webu. Důvodem byl vztek nad kolabujícími levnými hostingy a pocit beznaděje způsobený nezvládnutelností tvorby editačního prostředí a psaní textů současně. Před instalací CMS (content management system) DRUPAL proběhl ještě několikatýdenní pokus vrátit se zpět k prostému HTML a vše psát striktně ručně.
Éra Drupalu byla nádherná. Dokonalý systém s netušenými možnostmi se stal konzumentem veškerého volného času. Je to systém s obrovskými možnostmi, bohužel předimenzovaný pro osobní stránky tohoto rozsahu.  V období Drupalu došlo k pokusu udělat z podzemi.net internetový časopis a diskusní portál o podzemí. Tato snaha se nepodařila díky odchodu  autora programového kódu, který se rozhodl namísto podzemi.net realizovat návrh webu České speleologické společnosti a poté diskusní server Speleoweb.cz

Vývoj kolem speleowebu.cz a také webu České speleologické společnosti měli zásadní vliv na rozhodnutí postavit web www.podzemi.net na publikačním prostředí Webnode.com. Přeci jen se za poslední roky v Internetu odehrály zásadní změny a nezbývá, než pokývnout nastupujícímu fenoménu s názvem Web 2.0

Tento pojem znamená především to, že psaní stránek už není speciální znalostí. K tvorbě lze použít programy distribuované z serveru přímo do okna internetového prohlížeče. Efektivní třízení  a prohledávání informací už není jen výsadou.