výlet do podzemí končí až bezpečným návratem všech členů výpravy do jejich domovů.

Díky určitým specifikům může pobyt v podzemí někdy přinést nečekaně dramatické chvíle. Pokud dopředu víme o povaze a příčinách těchto možných kolizí, můžeme zjednodušit řešení nenadálé situace a předejít zbytečné panice. 

Schopnost odhalit potenciální riziko v jeho zárodku má zásadní vliv na bezproblémový průběh akce v podzemí.  Řada drobností, které s sebou bereme do podzemí "pro strýčka příhodu" může zásadně zmírnit dopad neočekávané situace. Tyto bezpečnostní doplňky, spolu s postupy a popisy možných rizik v podzemí jsou předmětem článků v této rubrice.

 
 

Desatero bezpečnosti v podzemí

 1. Do podzemí nikdy sám. 
 2. Vždy informovat někoho o plánu výpravy do podzemí, přesném místě výletu  a očekávaném návratu. 
 3. Vždy alespoň 2 nezávislé zdroje světla na osobu.
 4. Oblečení a výbava vždy dle povahy konkrétního podzemí a délky po bytu v něm (ne příliš teple, ne příliš málo).
 5. Přilbu vždy na hlavě a vždy se zapnutým podbradním řemínkem.
 6. Vždy podle svých možností. V podzemí nejde o soutěž a přeceňování sebe sama může ohrozit celou skupinu. 
 7. Záchrannou přikrývku (izofolii) a osobní záchranný balíček (malou kapesní lékárničku) vždy s sebou.
 8. Tempo skupiny udává nejpomalejší, skupina se nikdy nedělí bez vědomí a souhlasu všech účastníků.
 9. Do rozsáhlejšího podzemí vždy se skupinovou společnou lékárničkou.
 10. Do podzemí vždy především s rozumem.

Rizika spojená s podzemím

Při průzkumu podzemí může vlivem unikátnosti podzemnícho prostředí dojít k celé řadě úrazů nebo úhroz, způsobených především následujícími riziky:
 
 1. Pád osoby, propadnutí osoby, zřícení
 2. Pád volného předmětu na osobu
 3. Ztráta orientace v složitém systému
 4. Nemoci, onemocnění
 5. Podchlazení
 6. Uvíznutí v úzkém průlezu
 7. Zatopení
 8. Udušení
 9. Lidské ostatky, nevybuchlá munice
Rizika jsou do značné míry řazena podle pravděpodobnosti jejich uplatnění. Mezi nejčastější patří pády osob a předmětů na osoby.
Pokračovat ve čtení článku "Rizika spojená s podzemím" (úplné znění)

Bezpečnost

Rizika spojená s podzemím

Při průzkumu podzemí může vlivem unikátnosti podzemnícho prostředí dojít k celé řadě úrazů nebo úhroz, způsobených především následujícími riziky: Pád osoby, propadnutí osoby, zřícení Pád volného předmětu na osobu Ztráta orientace v složitém systému Nemoci,...

Desatero bezpečnosti v podzemí

Desatero bezpečnosti v podzemí Do podzemí nikdy sám.  Vždy informovat někoho o plánu výpravy do podzemí, přesném místě výletu  a očekávaném návratu.  Vždy alespoň 2 nezávislé zdroje světla na osobu. Oblečení a výbava vždy dle povahy konkrétního podzemí a délky pobytu v něm (ne...

O nutkání člověka lézt do podzemí

Možností, jak se dostat do podzemí je celá řada. Počínaje těmi legálními a neškodnými, až po postupy nebezpečné a mnohdy nepochopitelné. Níže budou jmenovány podrobněji. Podzemí pro každého Mezi nejjednodušší a nejbezpečnější cesty do podzemí patří takzvané turisticky zpřístupněné podzemí. To...

Minimální vybavení pro bezpečný pohyb v podzemí

Následující text obsahuje stručný souhrn tipů začínajícím nebo občasným průzkumníkům a návštěvníkům podzemí, jak se co nejsnáze vybavit pro relativně pohodlný a bezpečný pobyt v podzemí.  Oblečení Pokud přemýšlíte o tom, že použijete pro návštěvu podzemí stejné oblečení jako to v kterém jste k...

Záložní čelová svítilna

I přes poměrně vysokou spolehlivost moderních čelovek je vhodné vybavit se do podzemí záložní svítilnou. Vyhneme se tak mnoha situacím, které mnohdy žánrově přecházejí od komedie až k tragedii. Byť je naše hlavní svítilna sebekvalitnější, nikdy nelze zcela vyloučit riziko její poruchy nebo vybití...

Lékárnička do podzemí

Je jedno, zda lékárničku předepisuje nějaká směrnice. To, že ji s sebou do podzemí bereme, děláme především pro sebe. Dobře zvolený obsah byť i malé lékárničky může hodně zjednodušit řešení drobných úrazů v podzemí. V případě vážnějšího zranění může lékárna poskytnout alespoň základní ošetření do...

Termoizolační folie - izofolie

Metalizovaná termoizolační fóie nebo též záchranná přikrývka. Mezi jeskyňáři prostě "izoška". Je to tenká polyetylenová folie s termoizolační schopností díky potažení napařenou vrstvou hliníku o síle několika mikrometrů. Metalizovaná folie dokáže odrazit zpět až 80 procent tepla, které...

Články o jednolanové technice

Seznam vybavení jednotlivce pro jednolanovou techniku

Pro pohyb ve vertikálním podzemí slouží jednolanová technika. Její princip spočívá v pohybu po jediném laně, které slouží jako pracovní a jistící současně. Této konfiguraci je podřízena osobní výstroj lezce. Vybavení musí lezci umožňovat sestup po laně pomocí slaňovací pomůcky, výstup po laně...

Úvod k jednolanové technice

Co je vlastně jednolanová technika Jednolanová technika (z angl. Single Rope Technique-SRT) Jednolanová technika, JLT, speleoalpinismus, Single rope technique, SRT. Důvodů, proč sestupovat i do "hlubokého" podzemí, může být více. Tím nejlepším je touha dostat se do objeveného podzemí, které má...