Balcarka v rekonstrukci

Na interiéru jeskyně Balcarka probíhá generální rekonstrukce zaměřená na rekonstrukci návštěvnických tras, ale i na záchranný archeologický průzkum. Jeskyně se znovu otevře veřenosti až na jaře roku 2009.