Závrt č. 17 na Harbechách

Závrt nacházející se poblíž Vilémovic v Moravském krasu se vyznačuje kolísáním hladiny oxidu uhličitého. V dně závrtu je zařícená výdřeva šachty. Foto je z kontroly stavu šachty a hladiny CO2.